Khon Kaen City Bus

ขอนแก่นซิตี้บัส รถโดยสารปรับอากาศ (ปอ.24) ให้บริการจาก สนามบินขอนแก่น / บขส.3 / เข้าเมือง

สอบถามและติดตามข่าวสาร

🌐

Routes Map

Routes Map

#kkcitybus
#khonkaencitybus
#khonkaen
#publictransport
#bussingtransit
made with